ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - அரியலூர் -> த.பலூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு ப தனவேல் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க பூவாயி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா அடைக்கலமேரி வெற்றி
வார்டு 4 தே.மு.தி.க திருமதி ச தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி உ பாப்பா வெற்றி
வார்டு 6 இ.தே.கா திருமதி பூ பானுமதி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி இரா மண்டோதரி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு மு முருகானந்தம் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி க ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வே ராணி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு க எழிலரசன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி கே செல்வி வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திருமதி இ செல்வக்கொடி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு அசோகன் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு இரா அண்ணாதுரை வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வீ மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த பபிதா வெற்றி