ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர் -> மூலனூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி வெ ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி செ விசாலாட்சி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி செ ஸ்ரீதேவி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி அ ராஜ்பிாியா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி சுசீலா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ப பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ச மோி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு மு ஆனந்தன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி கா சுமதி வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு கு கிருஷ்ணசாமி வெற்றி