ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர் -> உடுமலைப்பேட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி E விமலா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு K.V பாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு D திருமலைசாமி வெற்றி
வார்டு 4 பி.ஜே.பி திரு பி நாகமாணிக்கம் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி மு மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ந அருள்குமாா் வெற்றி
வார்டு 7 சி.பி.ஐ திருமதி S குருவம்மாள் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஆா் மோகன்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க ராசாத்தி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி சி புவனேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு கே.ஏ சண்முகவடிவேல் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ஆா் கவிதாமணி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி ப திலகவதி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி ந கமலம் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு ம விவேக் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு கே.வி சங்கரன் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி ரா ராஜேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 18 மற்றவை திரு கே.பி குப்புசாமி வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ந உமா மகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு செ காளிமுத்து வெற்றி
வார்டு 21 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா ஜான்சி ராணி வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி மு கமலவேணி வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திரு க செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திரு R லாசா்சுவாமிநாதன் வெற்றி
வார்டு 25 மற்றவை திருமதி ஜெ தங்கமணி வெற்றி
வார்டு 26 தி.மு.க திருமதி கே சுமதி வெற்றி