ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர் -> திருப்பூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப சொர்ணாம்பாள் வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி ந தேவி ஸ்ரீ வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி சி ரத்தினாம்மாள் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப ஐஸ்வர்ய மஹராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 இ.தே.கா திருமதி சு ஜானகி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு த பாலசுப்பிரமணி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வே கல்பனா வெற்றி