ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர் -> தாராபுரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு து பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு எ சசிக்குமாா் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி டி கீதாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி எஸ் கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ செல்வி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி சு வேதநாயகி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர சுகப்பிாியா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு எஸ்.வி செந்தில் குமாா் வெற்றி
வார்டு 9 இ.தே.கா திரு ரா தெய்வசிகாமணி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி மு துா்க்கீஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு ச சிலம்பரசன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு செ பழனிச்சாமி வெற்றி