ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர் -> ஊத்துக்குளி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எஸ் மரகதமணி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு P சம்பத்குமாா் வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி S கல்பனா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ரா யமுனாதேவி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி M மோகனசுந்தாி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி K சிவமதி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ஈ பிரேமா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு எஸ் சிவக்குமாா் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சோ மோகன் வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு சி மூா்த்தி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி R கலைவாணி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு A நடராஜ் வெற்றி