ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர் -> குடிமங்கலம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ முருகன் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மா தமயந்தி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு சா ராஜமாணிக்கம் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை செல்வி க மோகனபிாியங்கா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு முரளி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி கி கவிதா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம கல்யாணி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி சு திவ்யா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு சுகந்தி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பி.சி புஷ்பராஜ் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ந விஜயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு செ முருகானந்தம் வெற்றி