ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர் -> வெள்ளக்கோயில்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி சி இந்திராணி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு புஷ்பாத்தாள் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா குப்புச்சாமி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஈ வேலுமணி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா விஜியா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு சா லோகநாதன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி லோ அன்னபூரணி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு கி சோமசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா வெங்கடேச சுதர்சன் வெற்றி