ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர் -> மடத்துக்குளம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு நா பாலசெந்தில் வெற்றி
வார்டு 2 தே.மு.தி.க திருமதி ஆா் மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி எம் தீபிகா வெற்றி
வார்டு 4 இ.தே.கா திருமதி க நாகலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு க ஈஸ்வரசாமி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா திவ்யபாரதி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி எ நதீரா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு கு சாமிதுரை வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க செல்வி ஐ காவியா வெற்றி