ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> திருவண்ணாமலை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு செ தினகரன் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா முருகன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு ப யுவராஜா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி கா சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பா வெங்கடேசன் வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திரு பெ பக்தவச்சலம் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திருமதி வி சாந்தி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி செ சுபா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி து அலமேலு வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ஏ கஸ்தூரி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி ஏ மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி கே அம்சா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி ப வசந்தா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு ரா காந்தி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி க கலைவாணி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி அ சத்தியபாமா வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச கலா வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி ப வசந்தா வெற்றி
வார்டு 19 மற்றவை திரு கோ நடராஜன் வெற்றி
வார்டு 20 மற்றவை திருமதி ர சசிகலா வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி க சிவகாமி வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு த ரமணன் வெற்றி
வார்டு 23 தே.மு.தி.க திரு ம அா்ஜூன் (எ) அா்ஜூனன் வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திருமதி ரா கமலா வெற்றி
வார்டு 25 தி.மு.க திரு அ கிருஷ்ணமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 26 தி.மு.க திரு ரா ஜீவா வெற்றி