ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> ஜவ்வாது மலை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி செ மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ரா பரமேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி இரா செல்வி வெற்றி
வார்டு 4 தே.மு.தி.க திருமதி கோ கவிதா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மூ ஜீவா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி கேசவன் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மொ காளி வெற்றி