ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> செய்யார்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம விமலாமகேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச நந்தினி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு வீ பாஸ்கரன் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி கி அனுசுயா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு ஆ ஞானவேல் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க மகாராஜன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு பா கோபால் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி அ கௌசல்யா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி அ மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு ஒ ஜோதி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி வி ஹரிபிரியா வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி தீபா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஹ விஜயா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி ஜோ திலகவதி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு எம் மகேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி ர சரோஜா வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திருமதி வீ குமாரி வெற்றி