ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> வெம்பாக்கம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆ சுசீலா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ சம்பத் வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி சு உமா வெற்றி
வார்டு 4 தே.மு.தி.க திருமதி ர கவிதா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி சி ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு பொன்னன் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு எ குணாநிதி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சா ராஜ்கணேஷ் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி சு ஏகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ப சத்தியா வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி ர சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி சி ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ஏ அம்பிகாபதி வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு அ கோபாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திரு வ வசந்தராஜன் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த ராஜி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 17 தி.மு.க திரு மா தயாளன் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு காயத்ரி வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஏ அல்லி வெற்றி
வார்டு 20 மற்றவை திருமதி கு நாகம்மாள் வெற்றி
வார்டு 21 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ சிவகங்கையம்மாள் வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு மா கலைமணி வெற்றி