ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> வந்தவாசி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பெ பச்சையம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி த எழிலரசி வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி ரா தேவி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு நா தனசேகர் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி ப ருக்குமணி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு நா சிவராஜ் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திருமதி து தேவி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி த சுகந்தி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி கு எஸஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆ ஜெயமணி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு ரா விஜயன் வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி சு ராதா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ அற்புதம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர முருகம்மாள் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க சித்ரா வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திரு பூ சக்திவேல் வெற்றி
வார்டு 18 மற்றவை திருமதி சீ கமலேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி த மீராதேவி வெற்றி