ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> தெள்ளார்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி வி சுதா வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு சே சோழராஜன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா பாஞ்சாலை வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு சி கெம்புராஜ் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வெ பிரமிளா வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திரு ப மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு பா தசரதன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு கா பழனி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ஜெ கன்னியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு மா கமலக்கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 11 தே.மு.தி.க திருமதி கோ சுகந்தினி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி ஜோ புவனேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி பூ கவிதா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி தே மணியம்மை வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு பூ முனியன் வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திருமதி வெ தீபா வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி இ கமலாட்சி வெற்றி
வார்டு 18 மற்றவை திருமதி த விஜயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு திரேசா வெற்றி