ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> பெரணமல்லூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி சீ லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு அ கோதண்டராமன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு வெ வையாபுரி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி வெ காமாட்சி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு கு ஏழுமலை வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி இ இந்திரா வெற்றி
வார்டு 7 தே.மு.தி.க திருமதி ர பச்சையம்மாள் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி நா செண்பகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி கா சத்தியா வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு க ராஜா வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு மா பாஸ்கரன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ஏ கவிதா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி சி காந்தா வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு பொ குமரவேல் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி செ பரிமளா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி ரா ரேகாபுஷ்பராணி வெற்றி