ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> ஆரணி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி க பரிமளா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஏ ஜெயபிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு தி ராமன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி செ அனிதா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி கு விஜயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு கு குமார் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி கா விமலா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு சு தண்டாயுதபானி வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி அ புனிதா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா கவிதா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பூ கௌரி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு கே..து ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி சு எழிலரசி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர கலா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு மூ ரஞ்சித்குமார் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி சு கனிமொழி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச யசோதா வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு பு செல்வராஜ் வெற்றி