ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> ஆரணி (மேற்கு)
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி கா கவிதா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு ர குமார ராஜா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி கு விஜயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு ஆ வேலாயுதம் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி மோ கீதா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு தே வசந்த்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி கு கோட்டீஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி ச கீதா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி அ பகுத்தறிவு வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி கோ நாகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கோ லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு சா ஏழுமலை வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா வேலு வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சீ பச்சைஅம்மாள் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த மு ஏழுமலை வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி ஜெயச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி சி ராதா வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஜெ கணேசன் வெற்றி