ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> கீழ்பென்னாத்தூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சே மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு ச சங்கர் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி தே சிவகாமி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஏ பாரதி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச புஷ்பா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி லோ பாக்கியலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க குப்புசாமி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ஆ வாசுகி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு மு முத்துவடிவு வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஜெ கிருஷ்ணமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு கு அண்ணாமலை வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ரா ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி அ ராணி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி ச தீபா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு ச சூர்யா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி சு அனுராதா வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு பூ அய்யாக்கண்ணு வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச வெண்ணிலா வெற்றி