ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> துரிஞ்சாபுரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு கு பாபு வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு சி சிவராமன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ப சத்யா வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி மு ராஜகுமாரி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு முனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி கோ வள்ளியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ ஜெயபிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி ஆ சுமதி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு ம பிரபாகர் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு ந சின்னதம்பி வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி வே குமாரி வெற்றி
வார்டு 12 இ.தே.கா திருமதி கோ பார்வதி வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு க ஏழுமலை வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு ப முருகன் வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி ச உஷாராணி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜெ சாந்தி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு கோ செந்தில்குமார் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி வே பூங்கோதை வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி த சிவகாமி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி ஏ தமயந்தி வெற்றி