ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> போளுர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி பெ சாந்தி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி கி சுகுணா வெற்றி
வார்டு 3 இ.தே.கா திருமதி சி இலட்சுமி அம்மாள் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு சா வீரமணி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி லோ தஞ்சியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு மு மனோகரன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி க அகிலாண்டம் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ரா மகேஷ் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர விமலா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச கிருஷ்ணவேணி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ ராஜா வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப மாரியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி பா பாக்கியலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு ப பாஸ்கரன் வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திரு சு செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ல ஜெயசுதா வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி தே மாலினி வெற்றி
வார்டு 18 மற்றவை திருமதி ஆ மிசியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஆ மகாதேவன் வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு ஜெ மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திரு சா அய்யாசாமி வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி க ராஜகுமாரி வெற்றி