ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> களசபாக்கம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு மா பாலசுப்பிரமணி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு மு முனியாண்டி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ப லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி இ மாதுரி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி ஆ ருக்குமணி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு க காளியப்பன் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆர் செந்தில்குமாரி (எ) குமாாி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு சி பிச்சாண்டி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப மலா் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு சுசீலா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி து கலையரசி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு கு சென்னன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ப தணிகைமலை வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா மணியழகன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கோ லதா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி ரா அன்பரசி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி க செண்பகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கா.ரா. பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 19 மற்றவை திருமதி க ஜெயமாலினி வெற்றி
வார்டு 20 மற்றவை திருமதி ரா பிரியங்கா வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி சு மஞ்சுளா வெற்றி