ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> செங்கம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி பி சுமதி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி அ சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க ராஜவேல் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா காந்தி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி ப தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி ரா உத்தரம்மாள் வெற்றி
வார்டு 7 சி.பி.ஐ(எம்) திருமதி ஏ பரிமளா வெற்றி
வார்டு 8 இ.தே.கா திருமதி கு விஜயராணி வெற்றி
வார்டு 9 தே.மு.தி.க திருமதி ச கிருஷ்ணவேணி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ஜ பானுமதி வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி ச மகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி மா சூரியலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு அ வினாயகம் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ முருகன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி ஜெ கயல்விழி வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திருமதி ரா பவுன்குமாா் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு ப ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 18 மற்றவை திருமதி கோ ராஜகுமாாி வெற்றி
வார்டு 19 மற்றவை திரு த பிரபு வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு ரா ராஜா வெற்றி
வார்டு 21 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா சற்குணேசன் வெற்றி
வார்டு 22 தே.மு.தி.க திருமதி ச லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 23 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச சுமதி வெற்றி