ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> தண்டராம்பட்டு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு பொ முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு க முருகன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி சி கனிமொழி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ஸ்ரீ மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு ஆ செல்வம் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி ஜா அஸ்மத்பீ வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தே வித்யா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பெ சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி வீ மாலதி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி சி ருக்மணி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க கார்த்திகேயன் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி ராஜா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பா அருள்குமாா் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி க மாரியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு ப தண்டபாணி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச வினோதினி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி ந பூங்கொடி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம லதா வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு செல்வி வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 21 மற்றவை திருமதி மொ சந்திரா வெற்றி
வார்டு 22 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கா ஜோதி வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திரு ச கார்த்திக் வெற்றி
வார்டு 24 மற்றவை திருமதி மு கௌதமி வெற்றி
வார்டு 25 தி.மு.க திரு மு விஜயராஜ் வெற்றி
வார்டு 26 தி.மு.க திருமதி வே அம்மாகண்ணு வெற்றி
வார்டு 27 தி.மு.க திருமதி கோ பரிமளா வெற்றி
வார்டு 28 தி.மு.க திரு கா மகான் வெற்றி