ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம் -> சேலம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ரா சுசீலா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா ராஜமாணிக்கம் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி எஸ் சாந்தி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கே தமிழ்மணி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ஆர் மலர்கொடி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி கோ அமுதா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு வள்ளி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க வையாபுரி வெற்றி
வார்டு 9 சி.பி.ஐ திருமதி ஜெ அல்லி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வை மல்லிகா வெற்றி