ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம் -> தலைவாசல்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S பழனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி து பூங்கோதையம்மாள் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பொ காளியண்ணன் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி பொ சுதா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா ரா.கந்தசாமி வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி ரா அஞ்சலை வெற்றி
வார்டு 7 இ.தே.கா திருமதி ச ஜெயமணி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு ம சின்னதுரை வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு ப பாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க ராமசாமி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு சி பொன்னுசாமி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு மெய்யன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச திலகம் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க மாதேஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ நீலவேணி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு க பழனிசாமி வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திருமதி ரா செந்திமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி ஆசைக்கிளி வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க செல்வி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு அ அ.மாயகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி ரா சுலோக்சனா வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி சே அபிராமி வெற்றி