ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம் -> கொளத்தூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு சி மாரப்பன் வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு பொ சசிகுமார் வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திரு பெ சின்னப்பன் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி மு கலைவாணி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு பெ மணி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு நா பழனியப்பன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி மூ சுருதி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி செ கனிலா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி லோ ரத்தினம்மாள் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி வெள்ளையம்மாள் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி சு புவனேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கு செல்வராஜ் வெற்றி