ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம் -> நங்கவள்ளி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பொ சிவராஜ் வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி ப கோவிந்தம்மாள் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி கே சுமதி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ந சம்புவம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி எஸ் கீதாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா சண்முகம் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு க கோவிந்தராஜ் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு அ கணேசன் வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி ரா ராஜலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ரா செல்வி வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி மா பானுமதி வெற்றி