ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம் -> மேச்சேரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு ப சுவாமிநாதன் வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு வெ மாதப்பன் வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திரு கோ பகத்சிங் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி ஜெ சத்தியா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க கோவிந்தன் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திருமதி ரா நளினி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ கௌசல்யா வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திரு ப பழனிசாமி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி க நித்யா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜெ சரிதா வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ சிவசாமி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ செல்வி வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திருமதி ச சக்தி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கோ தனலட்சுமி வெற்றி