ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம் -> காடையாம்பட்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 இ.தே.கா திரு சி அசோகன் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி நா சுகன்யா வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திரு ரா வேடியப்பன் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி ம பூமாலதி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி தி கௌசல்யா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு த பழனிவேல் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ம புஷ்பா வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி வ மணி வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி செ ஜோதி வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு அ பெருமாள் வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு கொ வெங்கடேஷ் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச சத்தியவாணி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பெ பசுபதி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வெ மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திருமதி சே சுமதி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர மாரியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி நா சௌமியா வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திரு ஆ குருசேவ் வெற்றி