ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம் -> சங்ககிரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு S குமார் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு AP சிவக்குமாரன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு K செங்கோடன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி K வனிதா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு P துரைசாமி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு பி தங்கமுத்து வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி என் சுமதி வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி சா மாதம்மாள் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப மாதையன் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி கவிதா வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி க அன்னக்கொடி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மா சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எம் மகேஸ்வரி வெற்றி