ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம் -> எடப்பாடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மா குப்பம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ச அலமேலு வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ ராஜம்மாள் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு பெ நடேசன் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ கந்தாயி வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி வை மாரியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆ தங்கம்மாள் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு இ தேவராஜன் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு தேவி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு நடராஜன் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா ராணி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி ஏ விஜயா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா வசந்தி வெற்றி