ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம் -> கொங்கணாபுரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கு பழனிவேல் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப வைத்திலிங்கமுருகன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வை பழனிசாமி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கோ தாயம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஆ சண்முகம் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கே மணி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எஸ் தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி ப பானுமதி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ சிந்துஜா வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி தை பச்சியம்மாள் வெற்றி