ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம் -> வீரபாண்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 இ.தே.கா திருமதி எஸ் அமுதா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு எஸ் கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு எம் சி முத்துசாமி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு கே நாகராஜ் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு எஸ் வருதராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி பாப்பாத்தி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு மா கோபி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி இரா மலர்விழி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா இந்திரானி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா வெங்கடேசன் வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு பொ மணிவண்ணன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ப சாஸ்தா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி மோ நித்யா வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு ஜெயா வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த சரோஜா வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம தங்கம் வெற்றி