ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம் -> மேக்.சௌழ்த்ரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு க அறிவழகன் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா லலிதா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா தங்கராஜ் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த ஜோதி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு கோகிலா வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி செ நவநீதா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி மா ஜெயராணி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கி ராஜம்மாள் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சே வளர்மதி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி நா சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி க மல்லிகா வெற்றி