ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம் -> பனமரத்துப்பட்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி காவேரி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 3 சி.பி.ஐ திரு அ மோகன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு ஜெ சங்கர் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி பூங்கொடி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி ம பிரியா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி சு வசந்தி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு க குமார் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கு ஜெகநாதன் வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி ந ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி இரா. லதா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தி ஜீவிதா வெற்றி