ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம் -> அயோத்தியாபட்டணம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு அ செந்தில் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு பி பாலியாக்கவுண்டன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி டி பிரித்தி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி வி ஹேமலதா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எம் சத்யா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எம் பார்வதி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி பரமேஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி ஜெ பாரதி வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி ப மோனிஷா வெற்றி
வார்டு 10 இ.தே.கா திருமதி ஆர் சாந்தி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு அருண்குமார் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு உமாராணி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி ஆர் உஷா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி எஸ் புவனேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆர் சந்திரகலா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு பெ ஆறுமுகம் வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திருமதி எஸ் சரிதா வெற்றி
வார்டு 18 மற்றவை திருமதி பெ சாந்தி வெற்றி
வார்டு 19 மற்றவை திருமதி பெ சிந்தாமணி வெற்றி