ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம் -> வாழப்பாடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பெ செல்வராஜி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஆ பாண்டித்துரை வெற்றி
வார்டு 3 தே.மு.தி.க திருமதி ப சுமதி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ செல்வநாராயணன் வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி க சாந்தி வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு ரா முருகன் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு செ ராஜி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ர ஜெயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சே சதீஸ்குமார் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கி வெண்ணிலா வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ அனிதாகுமாரி வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி வே ரம்யா வெற்றி