ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம் -> ஏற்காடு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி கோ சின்னவெள்ளை வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ சாந்தவள்ளி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர வருதாயி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு ஆர்.சி சேகர் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு கலைவாணி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி சி கோகிலா வெற்றி