ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம் -> கெங்கவல்லி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி சு சுசிலா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா பிரியா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு இரா முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மா உமாராணி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ சாமிநாதன் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு கா விஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ரா கோமதி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி த கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு கீதா வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு து கார்த்திக் வெற்றி