ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல் -> எலச்சிப்பாளையம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி L அமுதா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி எஸ் விஜயா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச ஜெயசுதா வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு க ஜெய்சங்கா் வெற்றி
வார்டு 5 சி.பி.ஐ(எம்) திரு சு சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கா பெரியசாமி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி த மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த கவிதா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ர.பா பூங்கொடி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த சுமதி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு சக்திவேல் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த தீபா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஈ சின்னம்மாள் வெற்றி