ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல் -> பரமத்தி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு தே துரைசாமி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி எம். கவிப்பிரியா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கே சண்முகம் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எஸ் விமலாதேவி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கொ பூங்கொடி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா திலகவதி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு எஸ் சிவக்குமார் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு எம் கருமணன் வெற்றி