ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல் -> சேந்தமங்கலம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி தி சரசு வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர கோகிலா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ப சுபாஷினி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி வெ கீதா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி த சித்ரா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி சி மணிமாலா வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு வ சண்முகம் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வ ஸ்ரீபாலன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு மு பெரியசாமி வெற்றி