ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல் -> திருச்செங்கோடு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மா மாதேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருநங்கை அ ரியா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ம சுஜாதா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி பி கவிதா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எம் சுதா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி எம் மேனகா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ சாந்தி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி குணசேகர் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு மு செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 10 இ.தே.கா திரு சி ந ஜெகநாதன் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு ப ராஜவேலு வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி பொ சம்பூரணம் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி அ பிரியா வெற்றி