ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல் -> எருமபட்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வ பூமதி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சுசீலா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க லோகநாதன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு பெ பாலசுப்ரமணியன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு பெ மகாமுனி வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திரு சு ராஜ்குமார் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க சரண்யா வெற்றி
வார்டு 8 பி.ஜே.பி திரு ரா துரைராஜி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சகுந்தலா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி வி கௌசல்யா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா விமலாதேவி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப சாந்தி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு வீ முத்துகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா வரதராஜன் வெற்றி