ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல் -> கபிலர்மலை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு பெ பிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி சு வளர்மதி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி த சசிகலா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கே.கே. சாமிநாதன் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி பழனியப்பன் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஜே.பி ரவி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ யசோதா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எ சாந்தி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா தீபா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி பூமளா வெற்றி