ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல் -> கொல்லி மலை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ மாதேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கொ எளமண்ட முத்துசாமி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி கம்ப பால்சாமி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு தனுஷ்கோடி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா பாப்பாத்தி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ந கொங்கியம்மாள் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ந மாதவிட்ட லட்சுமி வெற்றி