ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல் -> நாமக்கல்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வே துளசிமணி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு சு சசிகுமார் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ பானுப்பிரியா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு எம் பழனிசாமி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வீ சந்திரகுமார் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப சந்திரபிரபா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப தமிழரசு வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க சரோஜா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சுமதி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு செந்தமிழ்ச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு கா செந்தில்குமார் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கா செல்வகுமார் வெற்றி