ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல் -> நாமகிரிப்பேட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பொ சுசீலா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு சசிகலா வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி ம ராணி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு க பெரியசாமி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வை முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி செ கலாராணி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ பிரியா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ர அங்கம்மாள் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கா ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு பெத்தண்ணன் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி M சித்ரா வெற்றி