ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல் -> புதுச்சத்திரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு சு மனோகரன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு இரா ராம்குமார் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு பெ தரணிபாபு வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா புஷ்பா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி பு திலகவதி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி இரா கவிதா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வெ சாந்தி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி சி தங்கமணி வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திரு வை கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த செல்வி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு விஜயா வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி பிரேமா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு தி யுவராஜா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு இரா கோபிநாத் வெற்றி